خیریه و زامبی های سلفی بگیر!

در مناسبات سرمایه‌داری٬ خیریه‌ها به عنوان لشکر زامبی‌ها آخرین قطره‌ی واجد ارزش مصرف در تن و روح تهیدستان را می‌مکند. در تقسیم اجتماعی کار، وظیفه‌ی خیریه، لاپوشانی کردن تضادهای ساختاری و تبدیل پتانسیل اعتراضی به سانتی‌منتالیسم است.

به خواندن ادامه دهید

Advertisements

ما رای نمی دهیم، اطرافیانمان نیز هم

Capture

عظمای جان به خاطر دارم سال ها قبل فرموده بودید که مخالفان نظام و ولایت فقیه محارب با خدا هستند و حکم مرگ دارند. حال شما را چه شده است که دست به دامان محاربین گشته اید؟

به خواندن ادامه دهید

افول بشریت

در قرن 21 چه بر سر بشر آمده که از مردن یک نفر خوشحالی میکنند؟
دیروز عکس سردار کشته شده ی سپاه پاسداران در سوریه منتشر شد. واکنش ها در زیر عکس متفاوت و دیدنی بود!

به خواندن ادامه دهید